Rakija kroz vekove

Rakija kroz vekove

Prva proizvodnja alkoholnih pića počela je nedestilisanim vinima od grožđa, voća, kobiljeg mleka i drugim. Prastari podaci ukazuju na korišćenje...