• Borovnica 3
  • Borovnica 1
  • Borovnica 2
  • Borovnica 4

Borovnica

0 out of 5

Posebne teksture koja traje na nepcima borovnici m&s daje luksuzan jedinstven ukus. Uspeli smo da sa~uvamo pun ukus, miris i boju borovnica iz netaknute prirode planine Tare. Za one koji vole ne{to novo veoma je primamqiva, a za koktel majstore dragocen sastojak koktela. Istinskim sladokuscima u~ini}e savr{en spoj sa ~okoladnim kola~ima ili vo}nom tortom. Tajna savr{ene rakije le`i u pa`wi, stru~nosti i posve}enosti kojom se odnosimo prema svakoj kapi koju proizvedemo, odnegujemo i zapakujemo za na{eg potro{a~a. Rakija je mnogo vi{e od alkoholnog napitka!

SKU: radish. Category:

Product Description

Posebne teksture koja traje na nepcima borovnici m&s daje luksuzan jedinstven ukus. Uspeli smo da sa~uvamo pun ukus, miris i boju borovnica iz netaknute prirode planine Tare. Za one koji vole ne{to novo veoma je primamqiva, a za koktel majstore dragocen sastojak koktela. Istinskim sladokuscima u~ini}e savr{en spoj sa ~okoladnim kola~ima ili vo}nom tortom. Tajna savr{ene rakije le`i u pa`wi, stru~nosti i posve}enosti kojom se odnosimo prema svakoj kapi koju proizvedemo, odnegujemo i zapakujemo za na{eg potro{a~a. Rakija je mnogo vi{e od alkoholnog napitka!

0 out of 5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Borovnica”